Viljapuude istandikus on kokku 42 puud, millest 27 on istutatud 7 aastat tagasi.

15 puud on lisatud juurde möödunud kevadel.

Saagikus on aastate ja puude lõikes varieeruv, olles ligikaudu 10 kg puu kohta.